RAMSING Slægten

- En slægt gennem 1300 år

Topedobåden KRIEGER

KRIEGER (1948-1959)

Torpedobåden KRIEGER

Torpedobåden KRIEGER
(Foto fra Orlogsmuseets arkiv)

|Flere fotos|

-

Klassifikation

Skibstype:

Torpedobåd, fra 1952 Patruljebåd

Klasse:

KRIEGER-klassen

Andre enheder
i klassen:

P570 BILLE
P571
BUHL
P572
HAMMER
P573
HOLM
P574
KRABBE

-

Specifikationer

Skibsværft:

Orlogsværftet

Design:

Orlogsværftet

Kølen lagt:

21. august 1943

Søsat:

4. maj 1946

Indgået i flåden:

17. marts 1948

Udgået af flåden:

1. april 1959

Skrognummer:

T16, fra 1. april 1951: P575

Int'l kaldesignal:

OVCG

Deplacement:

398 tons, som patruljebåd: 402 tons

Dimensioner:

Længde:

Bredde:

Dybgang:

-

63,90 m

6,38 m

2,33 m

Besætning:

70 mand (7 officerer og 63 befalingsmænd og menige), efter ombygningen 65 mand (7 officerer og 58 befalings-mænd og menige)

Maskineri:

2 stk. Dansk Atlas Dampturbiner 6.900 Hk
2 stk. skruer

Aktionsradius:

445 sømil ved 29,4 knob

Armering:

3 stk. 37 mm Patronkanon L/80 M30
(1x2 og 1x1 i de 3 først leverede, 3x1 i de 3 sidste)
3/2 stk.
20 mm Maskinkanon M/42 LvSa (3/2x1)
6 stk. 452 mm torpedoudskydningsapparater (2x3)

Fra 1950/51:

2/3 stk. 40 mm Maskinkanon M/36 LvSa (2/3x1)
3/2 stk.
20 mm Maskinkanon M/42 LvSa (3/2x1)

Fra 1954/56:

3 stk. 40 mm Maskinkanon M/48 LvSa (3x1)
2 stk.
20 mm Maskinkanon M/42 LvSa (2x1)

Desuden:

2 stk. dybdebombemorterer
2 stk. dybdebombe kasteapparater (21 dybdebomber)
35-40 stk. miner (på mineskinner på dækket)

Fart:

29,4 knob

|Til toppen http://www.navalhistory.dk/images/Navigation/Pil_op.gif

Historie

Dato:

Tjeneste:

Juni 1948

I Kongedelingen til Sverige

28. november 1948

Adopteret af Rønne

31. oktober 1959

Solgt til ophugning og ophugget

-

Skibschefer

Dato:

Chef:

9. oktober 1948
- 15. september 1949

Orlogskaptajn Poul Würtz

-

Evt. yderligere bemærkninger

Forinden salget til ophugning blev visse dele, bl.a. af broopbygningen ud-taget og anvendtes ved opbygningen af øvelsesfartøjet LAPPEDYKKEREN på Søværnets Eksercerskole i Auderød.

-

Flere fotos

http://www.navalhistory.dk/images/Skibene/Krieger(1946)-1236-1967-n.jpg

Torpedobåden KRIEGER ved klargøringskajen på Orlogsværftet.
(Foto fra Orlogsmuseets arkiv)

http://www.navalhistory.dk/images/Skibene/Krieger(1946)-1372-1968.jpg

Torpedobåden KRIEGER
(Foto fra Orlogsmuseets arkiv)

Torpedobåden KRIEGER søsættes

Torpedobåden KRIEGER blev som den første nybygning efter krigen søsat 4. maj 1946, på etårsdagen for kapitulationen.
(Foto fra Orlogsmuseets arkiv)

 

Historie

Dato:

Tjeneste:

Juni 1948

I Kongedelingen til Sverige

28. november 1948

Adopteret af Rønne

31. oktober 1959

Solgt til ophugning og ophugget

-

Skibschefer

Dato:

Chef:

9. oktober 1948
- 15. september 1949

Orlogskaptajn Poul Würtz

-

Evt. yderligere bemærkninger

Forinden salget til ophugning blev visse dele, bl.a. af broopbygningen ud-taget og anvendtes ved opbygningen af øvelsesfartøjet LAPPEDYKKEREN på Søværnets Eksercerskole i Auderød.

-

Flere fotos

http://www.navalhistory.dk/images/Skibene/Krieger(1946)-1236-1967-n.jpg

Torpedobåden KRIEGER ved klargøringskajen på Orlogsværftet.
(Foto fra Orlogsmuseets arkiv)

Teksten her er gengivet fra:   flådens historie

Specifikationer

Skibsværft:

Orlogsværftet

Design:

Orlogsværftet

Kølen lagt:

21. august 1943

Søsat:

4. maj 1946

Indgået i flåden:

17. marts 1948

Udgået af flåden:

1. april 1959

Skrognummer:

T16, fra 1. april 1951: P575

Int'l kaldesignal:

OVCG

Deplacement:

398 tons, som patruljebåd: 402 tons

Dimensioner:

Længde:

Bredde:

Dybgang:

-

63,90 m

6,38 m

2,33 m

Besætning:

70 mand (7 officerer og 63 befalingsmænd og menige), efter ombygningen 65 mand (7 officerer og 58 befalings-mænd og menige)

Maskineri:

2 stk. Dansk Atlas Dampturbiner 6.900 Hk
2 stk. skruer

Aktionsradius:

445 sømil ved 29,4 knob

Armering:

3 stk. 37 mm Patronkanon L/80 M30
(1x2 og 1x1 i de 3 først leverede, 3x1 i de 3 sidste)
3/2 stk.
20 mm Maskinkanon M/42 LvSa (3/2x1)
6 stk. 452 mm torpedoudskydningsapparater (2x3)

Fra 1950/51:

2/3 stk. 40 mm Maskinkanon M/36 LvSa (2/3x1)
3/2 stk.
20 mm Maskinkanon M/42 LvSa (3/2x1)

Fra 1954/56:

3 stk. 40 mm Maskinkanon M/48 LvSa (3x1)
2 stk.
20 mm Maskinkanon M/42 LvSa (2x1)

Desuden:

2 stk. dybdebombemorterer
2 stk. dybdebombe kasteapparater (21 dybdebomber)
35-40 stk. miner (på mineskinner på dækket)

Fart:

29,4 knob

http://www.navalhistory.dk/images/Skibene/Krieger(1946)-1372-1968.jpg

Torpedobåden KRIEGER
(Foto fra Orlogsmuseets arkiv)

Torpedobåden KRIEGER søsættes

Torpedobåden KRIEGER blev som den første nybygning efter krigen søsat 4. maj 1946, på etårsdagen for kapitulationen.
(Foto fra Orlogsmuseets arkiv)