RAMSING Slægten

- En slægt gennem 1300 år

De akademiske palmer

Palmes académiques, (fr. 'akademiske palmer')

 

Fransk orden, indstiftet 1808 for fortjenester inden for akademisk undervisning.

Ordenstegnet er udformet som to palmeblade og har været forbillede for

lignende ordener i andre lande.

 

Rektorer for akademier tildeles automatisk graden kommandør.

 

Siden omorganiseringen i 1955 har ordenen tre grader:

· Kommandør (Commendeur)

· Officer (Officier)

· Ridder (Chevalier)

 

 

 

                                                    Tove Emilie Ramsing