RAMSING Slægten

- En slægt gennem 1300 år

Opfostrings huset på Østerbro i København

Det Kongelige Opfostringshus

 

Opfostringshuset på Kalkbrænderivej (nuv. Randersgade) i 1880.

Det Kongelige Opfostringshus er en dansk kostskole oprettet

1. oktober 1753 af Frederik . på Christianshavn i det senere

Søkvæsthus (der nu rummer Orlogsmuseet). Oprindeligt var

skolen opfostringshus for drenge af enlige forældre i trange kår,

og målet var at oplære drengene i håndværk og fabriksarbejde.

Gradvist vandt egentlig skolegang over håndværket, og skolen

blev en belønningsskole for flittige drenge. Efter nogle år flyttede

skolen til en bygning i St. Kongensgade, og i 1880 flyttede skolen

til nye bygninger i Randersgade på Østerbro tegnet af arkitekten

Ludvig Knudsen. Bygningen rummer i dag Heibergskolen.

 

I september 1918 vedtog magistraten fremtidig at anvende renterne af det af kancelliråd Ole Thorup i 1878 stiftede legat til bedste for opfostringshuset, der herefter fik navnet: Det Kgl. Opfostringshus og Den Thorupske Stiftelse.

Siden 1953 har skolen ligget på Hellebækgård i Hellebæk, og siden 1986 er piger også blevet optaget på skolen. Af gammel tradition kaldes skolens elever for skorper fordi man i gamle dage fik rugbrød med fedt på, og derfor er skolens navn i lokalsamfundet Skorpeskolen.

Klasselotteriet blev oprettet i 1753 med det formål at give kostskolen det økonomiske grundlag. Det provenu, som tilfaldt Opfostringshuset fra lotterierne, løb i gennemsnit op på små 19000 rigsdaler om året - mere end det havde kostet at rejse skolens bygning på Christianshavn. Lotteriet var således en af skolens faste indtægtskilder, indtil Johann Friedrich Struensee i 1771 tog lotteriet fra Opfostringshuset. Ganske vist skulle lotteriet fremtidig årlig betale Opfostringshuset 6000 rigsdaler, som ved kronemøntens indførelse i 1873 blev omregnet til 12000 kroner. Men denne kompensation blev ikke pristalsreguleret, så hvad der i 1771 kunne finansiere købet af et mindre gods, svarer 250 år senere knap til en halv lærermånedsløn.

Det var drenge fra Opfostringshuset, som trak lotteriets gevinstlodder, indtil Klasselotteriet i år 2000 overgik til elektronisk nummerudtrækning.

 

Skorpeskolen blev nedlagt i år 2004.

 

Det kongelige Opfostringshus blev i 2004 nedlagt som kostskole, men fortsætter som en erhvervsdrivende fond, der skal administrere anvendelsen af fondens bygninger i Hellebæk (Hellebækgaard) i henhold til den ændrede fundats.

Hellebækgaard anvendes nu som kursussted for mindre børn og deres forældre af Københavns Kommune.

 

Se mere på Opfostringshusforeningens hjemmeside www.ohf.dk

             - hjemmeside for Opfostringshusforeningen, som er en forening for udgåede elever

 

 

Helge Einar Ramsing,

gik i en periode på denne skole

 og fik i 1972 denne invitation:

 

 

 

 

Arkivskaber

Det kongelige Opfostringshus

Kommunal institution


Fra


Til


Officielle navne

1753

1917

Det kongelige Opfostringshus

1918

2005

Det Kgl. Opfostringshus og den Thorupske stiftelse


Fra


Til


Kaldenavne

1753

2005

Opfostringshuset

1918

2005

Thorupske stiftelse

Beskrivelse af Det kongelige Opfostringshus


Fra


Til


Arkiver skabt af Det kongelige Opfostringshus

1685

1991

Det kongelige Opfostringshus arkiv

1753

2004

Opfostringshusets arkiv (afleveret 2004)

Andre arkivskaberes arkivalier, der omhandler Det kongelige Opfostringshus


Fra


Til


Overordnede arkivskabere

1753

1857

Københavns Fattigvæsen

1858

1997

Stiftelser

1998

2005

Uddannelses- og Ungdomsforvaltningen