RAMSING Slægten

- En slægt gennem 1300 år

Søren Kierkegaard og Ramsing har samme forslægt

Tekstboks: Søren Kierkegaard 

Søren Aabye Kierkegaard (5. maj 1813 – 11. november 1855) var en dansk teolog og filosof. Kierkegaard regnes ofte som den største danske filosof og som fader til eksistentialismen. Efter Jean-Paul Sartre og den ateistiske eksistentialisme benævnes Kierkegaard dog ofte som hovedskikkelse i den kristne eksistentialisme.
Det er karakteristisk, at værkerne fra forfatterskabets første fase er udgivet under pseudonymer. I Efterskriften vedkender Kierkegaard sig samtlige sine værker. Ved hjælp af pseudonymerne lader han de teologiske, filosofiske og psykologiske temaer spille dialektisk mod hinanden på en måde, som har gjort ham til en af eksistentialismens fædre. Pseudonymerne har netop gjort, at forståelsen af hans værker blev op til "hiin Enkelte", fordi argumentationen "ikke" var fremført af Kierkegaard selv. Han udgav samtidig en række religiøse "taler", som blev samlet i 1845 under titlen Atten opbyggelige Taler. Han udgav dem under eget navn for at vise, at han først og fremmest opfattede sig selv som religiøs og kristelig forfatter. I den sidste periode – kirkestormen – kaldte han hele sit tidligere forfatterskab for “en digters politieklogskab“ der skulle gøre de mennesker, han nu angreb, nemlig præsterne, trygge, sådan som politiet gør det for at se dybere i tingene

I bogen ”slægten fra Astrupgaard” af Morten Astrupgaard (udgivet 1956 Odense Amts Bogtrykkeri), beskrives forslægten for de forskellige slægtsgrene der udgår fra Astrupgaard. Søren Kierkegaard kommer fra den samme forfader som Ramsing—bag den gren som hedder Søndergaardsslægten (s. 117 i bogen med beskrivelse af Ramsing startende på s. 136, og Søren Kierkegaard beskrives bl.a. på s.123).

For den interesserede, er bogen ikke længere i handlen men et eksemplar er herunder indskannet og kan dermed læses. Bogen er både informativ, underholdende og meget beskrivende.

Bogen gengives her til slægtsforsknings inspiration og dokumentation: Udpluk eller downloads / kopiering er ikke tilladt uden aftale med forfatterens efterkommere hhv. udgiver.

 

Side 1 - 15: Slægtens oprindelse

 

Side 16 - 57: Forslægtens historie

Klik på en af de små bøger herunder for at læse en gengivelse af denne gamle bog

 

Side 58 - 116: Mette Jacobsdatters slægt (s. 69)

                        Hoversigslægten (s. 75)

                       

 

Side 117 - 155: Søndergaardsslægten

                          (se bl.a. side 136 - 150)

 

Side 156 - 207: Astrupgaardslægten

 

Side 208 - 249: Abildstrupslægten

                         Fyrstenborgslægten (s. 232)

 

Side 250 - 255: Else Jacobsdatter slægt

 

Side 256 - 345: Drongstrupgårdslægten

 

Side 346 - 353: Gaardsviggaardslægten

 

Side 354 - 363: Oversigt

 

Side 363 - 365: En hyldest til forslægten

 

Tillæg - skrevet efter bogens forfatters død