RAMSING Slægten

- En slægt gennem 1300 år

Gamle tidsskrifter og bekendtgørelser

En række dokumenter og bekendtgørelser på rigsarkivet og andre offentlige arkiver, omtaler Ramsing.

Nedenstående er en række af disse - underholdende og tankevækkende omkring livet 1600-1900 i Danmark:

Bemærk venligst at disse er skannede dokumenter så der kan desværre ikke søges automatisk i disse.

Ø navne

Tekstboks: Historisk Tidsskrift, Bind 8. række, 3 (1910)

Fra ”Svensketiden” 1643-1645

Tekstboks: Historie/Jyske Samlinger, Bind 5. række, 1 (1932)

Oplysning om Herremænds og Herregaards-forpagteres økonomiske Vilkaar i Slutningen af 17. Aarhundrede.

Tekstboks: Historie/Jyske Samlinger, Bind 4. række, 6 (1928)

Dansk (relevant) litterturliste for 1890

Tekstboks: Historisk Tidsskrift, Bind 6. række, 3 (1891)

De vigtigste af danske foretagne Rejser og Forskninger i Amerika.

Tekstboks: Geografisk Tidsskrift, Bind 21 (1911)

Nedenstående er fra skifteretten i Nordjylland 1889—1890:

Alle underskrevet af C. M. Ramsing