RAMSING Slægten

- En slægt gennem 1300 år

Holger Utke Ramsing

General og historiker

 

Holger Utke Ramsing, officer og historiker.

Ramsing fulgte i en årrække alle udgravninger i hovedstaden og fordybede sig samtidig i de skriftlige kilder til byens ældre historie. Disse undersøgelser har bl.a. affødt en række afhandlinger i Historiske Meddelelser om København om byens topografi og historie og 3-bindsværket Københavns Historie og Topografi i Middelalderen. Han nåede inden sin død at få udsendt fire bind af Københavns ejen-domme 1377-1728, nemlig I Øster kvarter, 1943, II Strand kvarter, 1943, III Snarens kvarter, 1945 og IV Vester kvarter, 1945.
(Kilde: Dansk Biografisk Leksikon, 1982)

Efter Ramsings død erhvervede Selskabet for Københavns historie hans optegnelser. Selskabet har foranlediget, at der på baggrund af Ramsings manuskripter er udgivet nye bind af Københavns ejendomme 1377-1728 for de kvarterer, Ramsing ikke nåede at få udgivet.


General Ramsings samlinger i Københavns Stadsarkiv 36 bd, 42 pk, 12 ks, 38 mf og 1 film

 

Teksten gengivet fra:

 

             http://www.starbas.dk/Arkivskaber.php?ID=3631

 

Holger Utke Ramsing

Født: 13.03.1868

Død: 29.06.1946