RAMSING Slægten

- En slægt gennem 1300 år

De første Jersey avlere i Danmark

Medlemsliste Danmarks Jerseyforening 1902-1907. [Medlemsliste+la Cours gårdbeskrivelser 1907]

Indmeldt 1902.

… udpluk…:


Hjørring amt, Horns herred, Skjærum sogn
Dybro
Nærmeste station Kvissel. 2 mil fra Frederikshavn.
Dens nuværende ejer er Carl Erhardi, som købte den 1876. C. Erhardi er født på Dybvad v. Odder 1847 og gift med
Anna Theodora Ramsing, født på Øster Keilstrup v. Silkeborg. Af tidl. ejere kan nævnes Chr. Nielsen til c. 1800, Jens Jensen til 1823, P. Kr. Kristensen til 1858 og derefter Dittman og dennes enke, af hvem den nuv. ejer købte gården.
Matr. nr. 32a m.fl. af Skjærum [Skærum]. Hartkorn 6-2-013/4. Der svares i tiende 12 tdr. korn. Ejendomsskylden er 68.000 kr. Brandassurance for hovedbygning 11.400 kr for avlsbygninger 28.600 kr., besætning 21.100 kr., inventar 5600 kr. og avl 12.500 kr. Årlig ejendomsskyld skat kr. 74.80. Sidste års kommuneskat 320 kr. Bygningerne er forsikrede i Den alm. Brandf. f. Landb. Besætn., inv. og avl i Ålborg og Hjørring Amters Brandforsikring. Det samlede areal udgør 210½ tdr. ld, deraf ager 150, eng 3½, kær og mose 20, skov 33, have og gårdsplads 4 tdr. ld. Gården drives af ejeren.
Agermarken drives i en 7 marksdrift med 1. brak, 2. rug, 3. roer, 4. byg og blandsæd, 5. havre, 6. og 7. kløver og græs. Jorden er lermuldet. Besætningen består f.t. af 60 køer, 20 stk ungkvæg og kalve, 2 tyre, 8 heste samt 4 plage og føl. Sidste år solgtes c. 100 fedesvin. Kvægbesætningen er af blandet herkomst. Mælkemængden var sidste år gennemsn. c. 5500 pd pr.  ko; den leveres til Skjærum [Skærum] mejeri. Det normale folkehold er 1 forvalter, 1 fodermester, 3 karle, 4-5 piger og 2 daglejere.
Dybro er en smuk og velbygget gård, som for en stor del er udført af kampesten. Hovedbygningen er teglhængt. Gården ligger kønt, omgiven af høje bakker og af den store, smukke have. Hovedbygningen stammer fra midten af det 19. årh.; de øvrige bygninger er hovedsagelig opførte i 1890èrne.
I tidligere tid hørte til gården et betydeligt teglværk, som skal have været et af Vendsyssels ældre; det nedlagdes i midten af det 19 årh.
Af skoven er 3 tdr. ld. løvskov, resten nåleskov i alderen fra 7 til 30 år.

erhvervede retten til søens udtørring var der kun tørlagt ca. 250 tdr. land Ved Købet af Nørre- og Sønder-Gårdbogårde samlede den nuv. ejer atter Gårdbogård og blev således genopretteren af denne Danmarks nordligste herregård . Tørlægningsarbejdet lykkedes ved omkring søen at grave en ca. 14000 alen lang og 6 alen bred kanal samt ved uddybning af Knasborg Å. Gården der af den nuv. besidder drives mønsterværdigt, er bekendt for sin besætning af jerseykvæg.