RAMSING Slægten

- En slægt gennem 1300 år

Ordener og riddere i Ramsing slægten

Riddernes ordens bånd .. Klik her for hele historien bag …..

 

Dannebrogsordenen er en orden indstiftet i 1671 af Christian V.

Ordenen var et af resultaterne ved ophævelsen af uoplyst enevælde i 1660.

Dannebrogsordenen blev indført for at opstille de 50 noble riddere i klasser                                                                            samt ”The master” (dvs. Monarken) og hans sønner.

I 1808 skete en reform af ordenen og den blev inddelt i 4 klasser:

Stor kommandører                     bærer ordenen med diamanter, - om halsen (herre) eller på et

                                                     sløjfebånd (damer).  Herudover bæres stjernen på venstre bryst.

                                                    

                                                     Denne klasse er reserveret til personer af kongeligt herkomst / familie

                                                     og kan kun indehaves af 7 personer samtidigt.

 

Første ordens klasse (Stor kors)

· Stor Kors                               bærer ordenen på en kæde eller på et skærf på højre skulder.

                                                     Herudover bæres stjernen på venstre bryst.

 

· Kommandør 1.grad                bærer bryst korset ved venstre bryst samt (for herrer) ordenen på kædebånd.

 

Alexander R.M. Ramsing

 

 

Anden ordens klasse (kommandør af Dannebrog)

· Kommandør                          bærer ordenen på et bånd omkring halsen (herrer) eller på et sløjfebånd

                                                    (damer)

 

· Riddere af 1.grad                   bærer ordenen på et bånd (herrer) eller på et  sløjfebånd (damer) med

                                                    en rosette på venstre bryst

 

 

       Tredje ordens klasse (Riddere af Dannebrog)

· Riddere                                  bærer ordenen på et bånd (herrer) eller på et sløjfebånd (damer) på

                                                    venstre bryst.

 

Jens Christian Ramsing

 

Peder Erhard Marius Ramsing

 

Herudover findes

Æres ordenen.

Samt -

Elefantordenen:

Ordenen blev stiftet af Christian 1. i form af Guds Moders Selskab.

Der findes ikke bevarede dokumenter om dette; men angående bygningen af Hellig Tre Kongers Kapel i Roskilde Domkirke nævnes i 1462, at det indrettes til selskabet. Stiftelsen er formodentlig sket senest i 1457, hvor man ved, at Christian 1. tildelte ordenskæder[2] i sine tre riger. Pave Sixtus 4. udstedte statutter for selskabet i 1474.

Selskabet var på dette tidspunkt begrænset til 50 mennesker af begge køn og havde som ordenstegn en kæde med en figur af jomfru Maria med barnet. Sønnen Kong Hans' gravsted fra 1513 i Sankt Knuds Kirke i Odense afbilder kongen med en kæde af elefanter, som man formoder er ordenskæden, idet hans søn Christian 2. fem år tidligere havde tildelt selskabets skriftefader Erik Valkendorf et våbenskjold med en tårnbærende elefant. Desuden kendes fra 1477 en afbildning af kæden fra et østrigsk gravmæle.

Også Christian 2. uddelte som konge ordenstegn, men Reformationen og hans afsættelse betød enden på det katolske broderskab, og først Frederik 2. genoptog ordensuddelingen. Fra 1580 ved man med sikkerhed, at det drejer sig om ordenstegn i form af en elefantformet guldmedaljon, der har erstattet helgenbilledet. Et eksemplar opbevares på Rosenborg.

Fra Christian 4.s tid kendes afbildninger af ordenen båret i et blåt bånd om halsen, og i Frederik 3.s regeringstid fandt insignierne deres nuværende form med hvid elefant, blåt skærf og ordensstjerne (i begyndelsen broderet, senere af sølv)

I 1679 ikrafttrådte Christian 5.s første statut, revideret i 1691 og atter den 1. december 1693, den nugældende statut. Her begrænsedes antallet af riddere til 30 værdige mænd (kongehuset ikke medregnet) af luthersk tro, som i forvejen skulle være riddere af Dannebrog.

       I Frederik 6.s regeringstid, hvor begge danske ridderordener undergik en udvidelse i antallet af riddere og en opblomstring inden for ceremoniellet, bortfaldt dog i 1808 antalsbegrænsningen og religionskravet for elefantridderne.