RAMSING Slægten

- En slægt gennem 1300 år

Ramsing sogn

Ramsing sogn og Ramsing Kirke ligger smukt i det Jyske landskab.

Link: http://www.sogn.dk/ramsing

Link: http://www.ramsingkirke.dk

Ramsing sogn

Ramsing Kirke er omgivet af en kirkegård, som er indhegnet af et sten- og jorddige.

Den blytækte kirke består af romansk kor og skib, bygget af smukt tilhugne granitkvadre. Tårnet er opført i 1879 af røde mursten, som erstatning for et ældre, antagelig sengotisk. Våbenhuset er opført af granit og mursten og er ombygget sidst i trediverne, da der blev bygget et kapel.

Det romanske granitalterbord med skråkantet dækplade er omsat, og en blyæske fra helgengraven er nu i Nationalmuseet. En alterbordsforside fra ca. år 1590 med Korsfæstelsen og våben for rigsråde Erik Krabbe og Margrethe Reventlov er anbragt på skibets nordvæg. Altertavlen er i renæssancestil fra omkring år 1600 med malerier. Den består af et tredelt storstykke med topstykke, og i felterne er der pietistisk farvede, symbolske malerier fra år 1717. De kraftige balusterformede stager er fra anden halvdel af 1600-tallet. Fonten er en ret enkel romansk granitfont. Fadet er sydtysk fra omkring år 1575 med fremstilling af Bebudelsen. Prædikestolen er et snedkerarbejde i renæssance fra begyndelsen af 1600-tallet med samtidig himmel, og staffering og malerier, der svarer til altertavlens fra 1717.

Der kan fra Ramsing kirke dagligt høres klokkespil på følgende tidspunkter: 7.45, 12.00, 16.45 og 21.00.

Ramsing kirke er normalt lukket, men ønsker man at se kirken indvendigt, er det muligt at låne en nøgle hos graveren (nærmere oplysninger på informationstavlen ved kirken).

Ovenstående tekst stammer fra Spøttrup Kommunes hjemmeside.