RAMSING Slægten

- En slægt gennem 1300 år

Carl August Ramsing - borgmester udnævnt af kongen

 

Carl August Ramsing

1864 Cd. Jur – Herredsfuldmægtig i Nr. Sundby –

1895 By-Foged og Skriver i Horns Herred –

1900 - 1909 Borgmester i Frederikshavn    

 

 

Ramsing tager i mod Kongen og Dronningen:


I Vendsyssel Tidende bragte man følgende situationsberetning fra Frederikshavn: "Tirsdag Eftermiddag ved 4-Tiden gik Kongeskibet ind i Havnen og tog Plads ved Plankebroen, hvor Jernbanens Spor fører forbi. Om Aftenen ved 10-Tiden var der mødt 3,000 Mennesker for at byde Majestæterne Velkommen. Man ventede troligt i halvanden Time paa Kongetoget, der først naaede til Havnen Kl. 11½. Da Kongen og Dronningen steg ud af Vognen kom Hurraraab dem i Møde. Byens Embedsmænd og Byraad var mødt frem i Galla. Borgmester Ramsing bød Majestæterne Velkommen og Kongen takkede og udtalte, at han glædede sig til at være sammen med Frederikshavnerne i Morgen. Dermed gik de kgl. Herskaber med Følge om Bord i "Dannebrog"". Det var lokomotivførerne 45 Poulsen og 18 Jensen samt fyrbøderne 169 Nielsen og 582 Christensen, der havde ført maskinerne dagen igennem på Vendsysselbanen

 

Onsdag den 12. august 1908 - officielt besøg i Frederikshavn
Allerede ved 8-tiden næste morgen var kongen oppe og "
og spadserede civilklædt rundt i Byen" og i løbet af formiddagen foretog majestæterne en køretur i byen. Efter at man klokken 12 havde indtaget en frokost sammen med indbudte honoratiores foretog de kongelige og konseilspræsidenten en køretur til blandt andet Flade Bakker. Også ved besøget i Frederikshavn var der indbudt til såkaldt kongemiddag klokken 18:30 og endnu en gang blev der her afholdt taler inden man kl. 20:30 kørte til plantagen, hvor der var folkefest. Først efter at kongen og dronningen her havde modtaget folkets hyldest kunne de returnere til kongeskibet, hvor der overnattedes.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Frederikshavn byråd 1900-1902:                                                            Frederikshavn byråd 1906-1909:

(klik på bogen)                                                                                                                             (klik på bogen)

Carl August Ramsing

Født: 31.05.1840 i Ansager

Død: 22.06.1924 i Frederikshavn